PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I LA MILLORA DE LES HABILITATS SOCIOEMOCIONALS EN INFANTS AMB ALTES CAPACITATS

De novembre 2017 a maig 2018 (grup semi-obert)
Per a nens i nenes de primària.

Què és?

Un espai grupal on els infants amb capacitats i algunes característiques similars es troben per a compartir, de manera totalment confidencial, dificultats i anhels en un marc que afavoreix l’acceptació i el reconeixement de la vàlua de cada participant.

Què es treballa?

Es treballen les relacions de manera vivencial (és a dir, a través del l’experiència d’estar en relació amb els companys del grup) i s’afavoreix el desenvolupament de les habilitats socioemocionals: la capacitat d’establir llaços afectius, l’assertivitat, l’autocontrol i la gestió d’emocions, la comprensió de situacions, la comunicació verbal i no verbal, la cooperació, l’empatia i la resolució de conflictes, la tolerància a la frustració i l’autoconcepte realista.

Amb quin objectiu?

L’objectiu principal és doble: per una banda afavorir les habilitats socials per a millorar la qualitat en les relacions amb els altres i per altra (i a la vegada) afavorir el benestar personal augmentant la consciència i capacitat de gestió emocional.

Específicament els objectius que es plantegen són:

  • Afavorir el desenvolupament d’un estil de comunicació assertiu.
  • Aprendre a gestionar, controlar i expressar les pròpies emocions.
  • Desenvolupar, millorar i ajustar l’habilitat d’empatia.
  • Desenvolupar l’habilitat de resoldre conflictes.
  • Millorar l’autoestima per evitar sentiments d’inferioritat i incomprensió.
  • Desenvolupar i potenciar un autoconcepte realista, elaborant una imatge positiva d’un mateix.
  • Desenvolupar la capacitat de tolerància a la frustració.

Com?

A través del treball grupal (grup d’entre 4 i 8 nens) a la sala de psicomotricitat, amb la ment, l’emoció, el cos, el moviment i la interacció amb els altres. Amb propostes concretes i sempre amb l’obertura i escolta a les necessitats i a les propostes del grup.

Amb quina temporalitat i inversió?

Al llarg de 7 mesos de curs: del novembre del 2017 al maig del 2018, una sessió setmanal d’una hora (intentarem fer un horari que vagi bé a tots els interessats. Una primera proposta és els DIMARTS de 17.30 a 18.30).

25 €/sessió, que cal que s’abonin encara que no es pugui assistir al grup per garantir-ne el bon funcionament. Es pot pagar per sessió o mensual.

La primera sessió d’entrevista amb la família i les sessions de seguiment: 40€/sessió.