GRUP D’ARTTERÀPIA

Octubre 2019 – juny 2020
(s’obrirà més d’un grup, en funció de les edats i necessitats)

Què és?

Espai grupal on els infants comparteixen sentiments, emocions i es relacionen entre ells formant vincles, en aquest marc respectuós, d’escolta activa i d’acompanyament al que va succeint, tenint en compte la individualitat de cadascú i la interrelació amb els altres

Com es treballa?

El marc metodològic és el de l’artteràpia: s’ofereix una proposta en forma de materials creatius diversos i un marc temporal (es proposen espais diferents: ritual d’entrada – on es comparteix verbalment com es sent cadascú –; espai de creació  o joc simbòlic – on el fil conductor son les pròpies emocions i en relació amb els altres -; espai per compartir amb el grup la creació i ritual de sortida) i normatiu que la sostenen.

A partir d’aquest marc són els nenes/es qui fan les pròpies creacions artístiques amb els materials escollits, posen paraules al que han fet i ho comparteixen amb la resta del grup. L’artterapeuta observa i acompanya en aquest procés, des d’una escolta activa i tenint en compte tot el que va sorgint per treballar-ho en la mateixa sessió o en posteriors

Amb quin objectiu?

L’objectiu principal és un espai càlid i segur que permeti elaborar experiències i dificultats viscudes, potenciant l’expressió i la comprensió de sentiments i emocions, a través de la creació artística i el joc simbòlic.

Adquirir una major comprensió de si mateixos, de les emocions que senten, com les senten ,amb quina intensitat i com les expressen, diferenciant així el sentir del fer.

Reforçar les capacitats creatives, l’expressió, la comunicació i la relació amb el grup.

Contacta’ns per a més informació