Atenció individual per a:

  • Infants que presenten algun tipus d’alteració: retard maduratiu, dificultats d’atenció i d’altres relacionades amb el rendiment acadèmic, dificultats d’adaptació a l’entorn (escola, amics, etc.), d’autocontrol i gestió emocional (frustració, ràbia, etc.), de comunicació, alteració de la conducta, dificultats derivades de situacions de separació o dols, pors i angoixes, entre d’altres.
  • Infants amb necessitats derivades de les altes capacitats.
  • Infants atesos fins als 5 anys a CDIAP que posteriorment necessiten una continuació o reforç de l’estimulació.
  • Adolescents i joves que necessiten un acompanyament i un referent extern en el seu creixement i pas cap a la vida adulta per tractar temes que tenen a veure amb tots els canvis propis de l’etapa (a nivell cognitiu, neuronal, hormonal, corporal, emocional) i/o que presenten dificultats relacionades amb l’adaptació a situacions noves (canvi d’institut, canvi en la situació familiar, etc.), alteracions de la conducta, conductes de risc o abusives, entre d’altres.

 Acompanyament i assessorament a famílies davant d’aquestes i d’altres problemàtiques dels seus fills/es o per a qualsevol dubte davant dels reptes que suposa la criança i l’educació dels fills/es, dubtes sobre temes relacionats amb la dinàmica familiar (gelos, hàbits i rutines, etc.) i d’altres.

Grups per a treballar temes relacionals i emocionals. Es poden consultar les propostes grupals que actualment realitzem o estem a punt d’iniciar: