GRUP DE PSICOMOTRICITAT

Octubre 2019 – juny 2020
(s’obrirà més d’un grup, en funció de les edats i necessitats)

Què és?

Un espai grupal on els infants es troben per a compartir, de manera totalment confidencial, el joc, el moviment, els talents, les dificultats i els anhels en un marc que afavoreix l’acceptació i el reconeixement de la vàlua de cada participant.

Com es treballa?

El marc metodològic és el de la psicomotricitat: s’ofereix una proposta en forma de materials i disposició de la sala de psicomotricitat i un marc temporal (es proposen espais diferents: ritual d’entrada – on es comparteix verbalment com està cadascú o què necessita –; espai de joc sensoriomotriu i simbòlic – un espai de moviment i joc des de l’experiència més sensorial i corpòria que pretenem evolucioni cap a un joc més simbòlic i elaborat -; espai creatiu i ritual de sortida) i normatiu que la sostenen.

A partir d’aquest marc són els nenes/es qui decideixen què fer i les acompanyants verbalitzem allò que veiem i obrim espais per a la gestió de relacions conflictes i emocions en la mesura que apareixen en el desenvolupament de la sessió.

Amb quin objectiu?

L’objectiu principal és oferir un espai on els infants puguin expressar-se i trobar el plaer en el moviment, el joc i la relació per sentir-se a gust amb ells mateixos i els altres.

La proposta pretén afavorir el contacte amb les emocions i el gaudi en el joc i la relació així com el desenvolupament d’habilitats socioemocionals: la capacitat d’establir llaços afectius, l’assertivitat, l’autocontrol i la gestió d’emocions, la comprensió de situacions, la comunicació verbal i no verbal, la cooperació, l’empatia i la resolució de conflictes, la tolerància a la frustració i l’autoconcepte realista.

Contacta’ns per a més informació