Atenem a bebés, infants, adolescents i joves que per algun motiu necessiten un acompanyament al llarg del seu desenvolupament o bé en un moment puntual. Oferim acompanyament i assessorament a les famílies..

Oferim sessions de psicologia infanto-juvenil,  teràpia familiar i psicomotricitat en funció de l’edat i/o de la problemàtica que presenti la persona o famiília atesa.

També oferim assessorament i formació a llars d’infants i xerrades per a AMPAs.