Atenem a bebés, infants, adolescents i joves que per algun motiu necessiten un acompanyament al llarg del seu desenvolupament o per qüestions o situacions temporals. Oferim acompanyament i assessorament a totes les famílies dels infants i joves que atenem i també a famílies externes, sense necessitat de veure els seus fills/es.

Oferim sessions de psicologia infanto-juvenil,  teràpia familiar i psicomotricitat en funció de l’edat i/o de la problemàtica que presenti la persona o famiília atesa.

També oferim assessorament i formació a llars d’infants i xerrades per a AMPA.