PER A QUÈ LA TERÀPIA FAMILIAR SISTÈMICA?

La TERÀPIA FAMILIAR SISTÈMICA no fa miracles ni resolt situacions difícils d’un dia per l’altre, sinó que AJUDA A IDENTIFICAR EL PROBLEMA i a VEURE’L DES D’UN NOU PUNT VISTA.
El fet que els membres de la família s’escoltin uns als altres i s’aturin a reflexionar sobre el que els amoïna, fa que automàticament redescobreixin com els afecte a cadascú d’ells, deixen d’estar del supòsit a lo real, i els facilita trobar noves solucions per a resoldre allò que els trasbalsa i no els deixa evolucionar com a família.

BENEFICIS DE LA TERAPIA FAMILIAR

MILLORA DE LA COMUNICACIÓ.

El fet que es reconegui l’existència d’un problema en la família i es parli sobre això, suposa que la comunicació entre els membres de la família millora.

SUPORT DE LA FAMÍLIA.

A través de la teràpia familiar es treballa el suport dels altres membres de la família a un familiar concret que, per exemple, té una depressió, una addicció o una malaltia greu. O bé suport, en moments vitals com ara el naixement d’un fill o l’adolescència d’un menor que posen a prova els fonaments sobre els quals se sustenten les famílies. També suport, quan apareixen situacions problemàtiques externes (com ara les malalties, les mudances o els acomiadaments), aquestes solen generar grans quantitats d’estrès i irritabilitat en la família.

TRACTAMENT DE PROBLEMES DE CONDUCTA.

En ocasions la conducta d’un membre de la família afecta tots els altres i desestabilitza al grup. La teràpia familiar treballa aquests problemes de conducta per descobrir el seu origen i la forma de tractar-los.

QUANTES SESSIONS ES NECESSITEN EN TERÀPIA FAMILIAR?

La Teràpia Familiar es necessiten en general al voltant de 6 a 20 sessions per ajudar a les famílies a donar-se compte de les seves fortaleses i trobar formes d’avançar. Tot i així, hem de recordar que cada persona i cada família té el seu ritme, la seva manera d’afrontar les situacions, d’introduir canvis, constància, implicació,… i d’això dependrà també la durada.
Les sessions són de 90 minuts, i els intervals entre cada una solen ser de diverses setmanes (quinzenals, mensuals).

COM FEM LA TERAPIA FAMILIAR A VINCLES?

A vincles iniciem la teràpia familiar amb una primera sessió on hi participen les persones que han fet la demanda de consulta, hi a partir d’aquesta primera sessió, anirem realitzant plegats (terapeuta i família) una dansa on aniran entrant i sortint els diferents membres d’aquesta que siguin significatius (pares, mares, fills i filles, avis i àvies, …). I alhora, anirem marcant plegats el ritme d’aquesta dansa (sessions quinzenals, mensuals).
En el cas dels infants i adolescents, realitzem sessions familiars per a complementar el treball individual que fan els menors a la seva teràpia individual.

“ SENSE ARRELS NO HI HA ALES PER A VOLAR”

Bert Hellinger